Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

§ 1 Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy, zwany dalej Sklepem, działający pod adresem https://sklep.bereznicki.pl  prowadzony jest przez firmę Tomasz Bereźnicki Design, działającą na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej NIP: 677 217 26 26; REGON 389 902 310, e-mail: tomasz@bereznicki.pl, i oferuje sprzedaż towarów takich, jak: obrazy, komiksy, grafiki, ilustracje, płyty z muzyką, gadżety etc.
 2. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę i można je składać za pośrednictwem strony WWW znajdującej się pod adresem https://sklep.bereznicki.pl.
 3. Każdy Klient dokonujący zakupu towarów oferowanych w naszym Sklepie zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 4. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Sklepu.
 5. Zdjęcia i opisy towarów zamieszczone w Sklepie są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych towaru. W szczególności wygląd towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie i w rzeczywistym oglądzie może różnić się w niewielkim stopniu, z powodu innych ustawień monitora Klienta, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych z używaniem Internetu do zakupów.

§ 2 Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie internetowym przy danym produkcie wyrażone są w walucie polski złoty (PLN) i zawierają podatek VAT.
 2. Koszty dostawy zakupionych w Sklepie towarów uzależnione są od formy wyboru sposobu dostawy towaru do Klienta.
 3. Płatność za zakupiony towar może odbywać się przelewem tradycyjnym przed dostawą na rachunek bankowy Sprzedawcy: 56 1160 2202 0000 0004 6165 5194 lub poprzez system płatności online. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A. Obsługiwane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
 4. Klient, który wybrał jako formę płatności płatność online lub płatność przelewem tradycyjnym zobowiązany jest do dokonania zapłaty za zamówiony towar najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych następujących po dniu, w którym złożył zamówienie. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania nieopłaconego w tym terminie zamówienia.

§ 3 Warunki dostawy towaru

 1. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego przez Klienta Sklepu sposobu dostawy zamówionego towaru.
 2. Zamówione towary Sklep może dostarczyć Klientowi w ramach:
 • Przesyłki kurierskiej
 • Paczkomatów Inpost
 • Orlen Paczka (dawniej Paczka w Ruchu) – dostawa do punktu
 • Poczty Polskiej.
 1. Zakupy na kwotę równą lub wyższą niż 250,00 zł z przedpłatą na konto lub za pośrednictwem kart płatniczych wysyłamy na koszt Sklepu.
 2. Czas realizacji zamówienia dla przesyłek kurierskich wynosi 24-48 godzin i liczony jest od zaksięgowania się środków na koncie Sprzedającego w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem tradycyjnym lub od pozytywnej autoryzacji płatności w przypadku wyboru płatności elektronicznych bądź kartą płatniczą. Przesyłki te nadawane są w każdy dzień roboczy.
 3. Przesyłki w punktach Orlen, paczkomatach Inpost oraz na Poczcie nadawane są jedynie we środy, po zaksięgowania się środków na koncie Sprzedającego w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem tradycyjnym lub od pozytywnej autoryzacji płatności w przypadku wyboru płatności elektronicznych bądź kartą płatniczą..
 4. Do terminu wysyłki zamówienia należy doliczyć czas dostawy zamówienia przez przewoźnika, który nie powinien przekroczyć 1-3 dni roboczych. Sprzedawca nie ma wpływu ani nie jest odpowiedzialny za czas dostawy zamówienia do Klienta przez przewoźnika.
 5.  Czas realizacji towarów personalizowanych (stworzonych na specjalne zamówienie) ustalany jest odrębnie, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

§ 4 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem strony internetowej https://sklep.bereznicki.pl jest firma Tomasz Bereźnicki Design.
 2. Sklep gromadzi i przetwarza dane osobowe Klientów na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i w zgodzie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych obowiązującym od dnia 25 maja 2018 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych są dostępne w zakładce Polityka prywatności.

 1. Sklep może wysyłać informacje o promocjach i specjalnych rabatach Klientom, po wcześniejszym uzyskaniu przez nich zgody na wykorzystanie danych osobowych w tym celu.

§ 5 Odstąpienie od umowy i reklamacje

 1. Klient ma prawo – zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do dziesięciu dni od daty otrzymania produktu.
 2. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 3. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód wpłaty na konto.
 4. Jeżeli zakupionytowar zawiera istotne wady fizyczne lub został uszkodzony podczas dostawy, Klient jest zobowiązany do jego przesłania wraz z opisem wady, żądaniem wymiany towaru lub w przypadku jego braku, zwrotem pieniędzy na podany w reklamacji numer rachunku bankowego.
 5. Zwrot kwoty z tytułu ceny sprzedaży następuje wyłącznie na podane w reklamacji konto bankowe.
 6. Sklep w zakresie zgłoszonych reklamacji nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych na adres sklepu w formie „za pobraniem”.
 7. Personalizowane przedmioty nie podlegają zwrotom!

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu sklepu.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.
 3. W sprawach nie uregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 4. Sprzedawca ma prawo dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, np.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany sposobu świadczenia usług z uwagi na wymagania techniczne albo technologiczne itp.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11.10.2021 roku.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies zapisywane w Państwa przeglądarce, aby umożliwić funkcjonowanie sklepu i dostosować jego działanie do Państwa potrzeb.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi plików cookies na stronie polityki prywatności.
Zgadzam się