Polityka prywatności

Szanowni Państwo, w związku z obowiązującym od 25.05.2018 r. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych, przedstawiamy inforomację, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe w ramach działalności naszego sklepu internetowego.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klienta przez Sklep Internetowy Tomasz Bereźnicki Design.

Polityka Prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny i nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Sklepu Internetowego.

Informacje o firmie

Administratorem danych osobowych pozyskanych od Państwa za pośrednictwem strony internetowej https://sklep.bereznicki.pl jest przedsiębiorca Tomasz Bereźnicki, prowadzący działalność gospodarczą Tomasz Bereźnicki Design, zwaną dalej Sklepem. Firma ta działa na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej; NIP: 677 217 26 26; REGON 389 902 310. Administrator jest jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

Kontakt z nami jest możliwy poprzez adres e-mail: tomasz@bereznicki.pl.

Pozyskiwanie i przetwarzanie danych

Klient to każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

Państwa dane osobowe pozyskujemy podczas dokonywania przez Państwa zakupów w sklepie internetowym, a także w wyniku kontaktu z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu. Dane osobowe Klienta stanowią wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii. Przetwarzamy dane takie, jak: imię i nazwisko, nazwa, adres, nr NIP firmy (opcjonalnie), adres zamieszkania i (opcjonalnie) adres dostawy, numer telefonu adres e-mail, nazwa banku i numer konta bankowego, z którego dokonano płatności, adres IP komputera, z którego zostało złożone zamówienie, informacje dotyczące sposobu korzystania przez Państwa ze sklepu internetowego, w tym zapisywane w plikach cookie*, inne dane, które mogą nam Państwo przekazać w toku korespondencji lub rozmów telefonicznych.

Pliki cookie („ciasteczka”) to małe pliki tekstowe, które strony internetowe zapisują w urządzeniu Klienta w celu identyfikacji przeglądarki lub urządzenia, a także w celu przechowywania danych w przeglądarce Klienta. Możliwe jest ustawienie przeglądarki, aby wyświetlała ostrzeżenie podczas prób zapisywania plików cookie, a także eliminacja niektórych lub wszystkich plików cookie zapisywanych przez stronę. W przypadku całkowitej blokady plików cookie, kluczowe funkcje naszego sklepu mogą jednak przestać działać. Pliki cookie mogą być także zapisywane w przeglądarce przez zewnętrzne usługi, z których korzysta nasz Sklep.

Dane osobowe pozyskane od Państwa – Klientów – przetwarzamy w celu:

 • realizacji transakcji sprzedaży, w tym np. złożenia przez Państwa zamówienia, przekazania płatności, dostawy zamówionych produktów, sporządzenia dokumentów – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy przez firmę;
 • komunikacji z Państwem w zakresie dotyczącym konkretnego zamówienia lub w zakresie wynikającym z treści zapytania, jakie Państwo do nas kierują – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes firmy polegający na zapewnieniu wysokiego poziomu obsługi klienta;
 • spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes firmy polegający na konieczności wypełnienia obowiązków prawnych;
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes firmy polegający na ochronie swoich praw
 • a także w celach analitycznych i statystycznych, gdzie podstawą prawną jest  uzasadniony  interes  Administratora,  (art.  6    1  lit.  f  RODO)  polegający  na  prowadzeniu   analiz   aktywności   Klientów   w   danym   Serwisie   w   celu   doskonalenia stosowanych funkcjonalności.

Przechowujemy i przetwarzamy Państwa dane osobowe przez okres realizacji sprzedaży, a także po jej zakończeniu, w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, wypełnianiem obowiązków księgowych i podatkowych oraz dla prowadzenia wewnętrznych statystyk i archiwizacji danych, jednak nie dłużej niż 10 lat.

Ochrona Klientów

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z zasadami:

 • zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości dla osoby, której dane dotyczą;
 • ograniczenia celu, rozumianej jako zbieranie danych osobowych w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzanie dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • minimalizacji danych, rozumianej jako przetwarzanie danych adekwatnych, stosownych oraz ograniczonych do tego, co niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane;
 • prawidłowości danych rozumianej jako przetwarzanie danych prawidłowych i w razie potrzeby uaktualnianych (dane nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania powinny zostać niezwłocznie usunięte lub sprostowane);
 • ograniczenia przechowywania danych rozumianej jako przechowywanie danych osobowych w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 • integralności i poufności danych, rozumianej jako przetwarzanie danych osobowych w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Podmioty trzecie

Państwa danych osobowych nie udostępniamy komercyjnie podmiotom trzecim. Natomiast w zakresie wymaganym przez naszą działalność możemy przekazywać dane:

 • podmiotom dostarczającym nam usług hostingowych,
 • podmiotom odpowiedzialnym za działanie i bezpieczeństwo sklepu,
 • podmiotom obsługującym płatności elektroniczne w sklepie,
 • dostawcom zakupionych przez Państwa towarów,
 • podmiotom świadczącym nam usługi księgowe,
 • upoważnionym na podstawie przepisów prawa organom państwowym.

Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność i ryzyko związane z nienależytym zabezpieczeniem hasła i związanym z tym dostępem osób trzecich do jego konta lub umożliwieniem korzystania z niego osobom trzecim.

Prawa Klienta dotyczące danych

W odniesieniu do przekazanych nam danych osobowych mają Państwo zapewniony szereg praw, z których mogą jako Klienci Sklepu skorzystać na swoje żądanie, a mianowicie:

 • prawo dostępu – prześlemy Państwu przechowywane dane w dostępnym formacie pliku;
 • prawo do poprawiania – w przypadku nieprawidłowych danych zmienimy je na zgodne ze stanem faktycznym;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – jeśli uznają Państwo, że przetwarzamy dane w sposób nieadekwatny (np. zbyt szeroki), ograniczymy ten zakres, o ile będzie to w zgodzie z obowiązującym nas prawem i nie uniemożliwi realizacji naszych zobowiązań wynikających z transakcji;
 • prawo do przenoszenia – umożliwimy Państwu przekazanie danych do innego administratora w dostępnym formacie pliku;
 • prawo do usunięcia – usuniemy w całości lub częściowo lub uczynimy anonimowymi Państwa dane, o ile nie uniemożliwi to wypełniania obowiązków nakładanych na nas przez przepisy prawa.

W przypadku przetwarzania danych osobowych Klienta w celu przesyłania mu informacji handlowych, w tym w formie newslettera, podstawą przetwarzania danych jest uprzednia zgoda Klienta, którą ma prawo wycofać w każdym czasie bez podawania przyczyny.

W razie uznania, że Państwa prawa są naruszane, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 11.10.2021 roku.

Jeśli mają Państwo pytania bądź uwagi, zachęcamy, by zgłaszać je pod adresem: tomasz@bereznicki.pl.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies zapisywane w Państwa przeglądarce, aby umożliwić funkcjonowanie sklepu i dostosować jego działanie do Państwa potrzeb.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi plików cookies na stronie polityki prywatności.
Zgadzam się