Polityka prywatności

Szanowni Państwo, w związku z obowiązującym od 25.05.2018 r. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych, przedstawiamy inforomację, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe w ramach działalności naszego sklepu internetowego.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klienta przez Sklep Internetowy Tomasz Bereźnicki Design.

Polityka Prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny i nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Sklepu Internetowego.

Informacje o firmie

Administratorem danych osobowych pozyskanych od Państwa za pośrednictwem strony internetowej https://sklep.bereznicki.pl jest przedsiębiorca Tomasz Bereźnicki, prowadzący działalność gospodarczą Tomasz Bereźnicki Design, zwaną dalej Sklepem. Firma ta działa na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej; NIP: 677 217 26 26; REGON 389 902 310. Administrator jest jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

Kontakt z nami jest możliwy poprzez adres e-mail: tomasz@bereznicki.pl.

Pozyskiwanie i przetwarzanie danych

Klient to każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

Państwa dane osobowe pozyskujemy podczas dokonywania przez Państwa zakupów w sklepie internetowym, a także w wyniku kontaktu z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu. Dane osobowe Klienta stanowią wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii. Przetwarzamy dane takie, jak: imię i nazwisko, nazwa, adres, nr NIP firmy (opcjonalnie), adres zamieszkania i (opcjonalnie) adres dostawy, numer telefonu adres e-mail, nazwa banku i numer konta bankowego, z którego dokonano płatności, adres IP komputera, z którego zostało złożone zamówienie, informacje dotyczące sposobu korzystania przez Państwa ze sklepu internetowego, w tym zapisywane w plikach cookie*, inne dane, które mogą nam Państwo przekazać w toku korespondencji lub rozmów telefonicznych.

Pliki cookie („ciasteczka”) to małe pliki tekstowe, które strony internetowe zapisują w urządzeniu Klienta w celu identyfikacji przeglądarki lub urządzenia, a także w celu przechowywania danych w przeglądarce Klienta. Możliwe jest ustawienie przeglądarki, aby wyświetlała ostrzeżenie podczas prób zapisywania plików cookie, a także eliminacja niektórych lub wszystkich plików cookie zapisywanych przez stronę. W przypadku całkowitej blokady plików cookie, kluczowe funkcje naszego sklepu mogą jednak przestać działać. Pliki cookie mogą być także zapisywane w przeglądarce przez zewnętrzne usługi, z których korzysta nasz Sklep.

Dane osobowe pozyskane od Państwa – Klientów – przetwarzamy w celu:

 • realizacji transakcji sprzedaży, w tym np. złożenia przez Państwa zamówienia, przekazania płatności, dostawy zamówionych produktów, sporządzenia dokumentów – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy przez firmę;
 • komunikacji z Państwem w zakresie dotyczącym konkretnego zamówienia lub w zakresie wynikającym z treści zapytania, jakie Państwo do nas kierują – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes firmy polegający na zapewnieniu wysokiego poziomu obsługi klienta;
 • spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes firmy polegający na konieczności wypełnienia obowiązków prawnych;
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes firmy polegający na ochronie swoich praw
 • a także w celach analitycznych i statystycznych, gdzie podstawą prawną jest  uzasadniony  interes  Administratora,  (art.  6    1  lit.  f  RODO)  polegający  na  prowadzeniu   analiz   aktywności   Klientów   w   danym   Serwisie   w   celu   doskonalenia stosowanych funkcjonalności.

Przechowujemy i przetwarzamy Państwa dane osobowe przez okres realizacji sprzedaży, a także po jej zakończeniu, w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, wypełnianiem obowiązków księgowych i podatkowych oraz dla prowadzenia wewnętrznych statystyk i archiwizacji danych, jednak nie dłużej niż 10 lat.

Ochrona Klientów

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z zasadami:

 • zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości dla osoby, której dane dotyczą;
 • ograniczenia celu, rozumianej jako zbieranie danych osobowych w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzanie dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • minimalizacji danych, rozumianej jako przetwarzanie danych adekwatnych, stosownych oraz ograniczonych do tego, co niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane;
 • prawidłowości danych rozumianej jako przetwarzanie danych prawidłowych i w razie potrzeby uaktualnianych (dane nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania powinny zostać niezwłocznie usunięte lub sprostowane);
 • ograniczenia przechowywania danych rozumianej jako przechowywanie danych osobowych w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 • integralności i poufności danych, rozumianej jako przetwarzanie danych osobowych w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Podmioty trzecie

Państwa danych osobowych nie udostępniamy komercyjnie podmiotom trzecim. Natomiast w zakresie wymaganym przez naszą działalność możemy przekazywać dane:

 • podmiotom dostarczającym nam usług hostingowych,
 • podmiotom odpowiedzialnym za działanie i bezpieczeństwo sklepu,
 • podmiotom obsługującym płatności elektroniczne w sklepie,
 • dostawcom zakupionych przez Państwa towarów,
 • podmiotom świadczącym nam usługi księgowe,
 • upoważnionym na podstawie przepisów prawa organom państwowym.

Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność i ryzyko związane z nienależytym zabezpieczeniem hasła i związanym z tym dostępem osób trzecich do jego konta lub umożliwieniem korzystania z niego osobom trzecim.

Prawa Klienta dotyczące danych

W odniesieniu do przekazanych nam danych osobowych mają Państwo zapewniony szereg praw, z których mogą jako Klienci Sklepu skorzystać na swoje żądanie, a mianowicie:

 • prawo dostępu – prześlemy Państwu przechowywane dane w dostępnym formacie pliku;
 • prawo do poprawiania – w przypadku nieprawidłowych danych zmienimy je na zgodne ze stanem faktycznym;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – jeśli uznają Państwo, że przetwarzamy dane w sposób nieadekwatny (np. zbyt szeroki), ograniczymy ten zakres, o ile będzie to w zgodzie z obowiązującym nas prawem i nie uniemożliwi realizacji naszych zobowiązań wynikających z transakcji;
 • prawo do przenoszenia – umożliwimy Państwu przekazanie danych do innego administratora w dostępnym formacie pliku;
 • prawo do usunięcia – usuniemy w całości lub częściowo lub uczynimy anonimowymi Państwa dane, o ile nie uniemożliwi to wypełniania obowiązków nakładanych na nas przez przepisy prawa.

W przypadku przetwarzania danych osobowych Klienta w celu przesyłania mu informacji handlowych, w tym w formie newslettera, podstawą przetwarzania danych jest uprzednia zgoda Klienta, którą ma prawo wycofać w każdym czasie bez podawania przyczyny..

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 11.10.2021 roku.

Jeśli mają Państwo pytania bądź uwagi, zachęcamy, by zgłaszać je pod adresem: tomasz@bereznicki.pl.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies zapisywane w Państwa przeglądarce, aby umożliwić funkcjonowanie sklepu i dostosować jego działanie do Państwa potrzeb.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi plików cookies na stronie polityki prywatności.
Zgadzam się