Podziemie łączy/Pogrindis jungia

brutto

Książka dostępna gratis, przy zamówieniu powyżej 150 zł*

Album rysunkowy

Scenariusz: Ilona Lewandowska i Tomasz Bożerocki
Rysunki: Tomasz Bereźnicki

Oprawa twarda

Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie, 2021

Brak na stanie

* promocje się nie łączą

Kategoria:

Projekt „Podziemie łączy“ przywołanie historycznej współpracy polskiego i litewskiego podziemia zbrojnego. Historia litewskich partyzantów zajmuje ważne miejsce w podręcznikach historii na Litwie i jest częścią świadomości historycznej młodego pokolenia Litwinów, podobnie jak historia Żołnierzy Niezłomnych w Polsce. Dzięki podjętym działaniom o charakterze edukacyjnym szeroka grupa odbiorców pozna – niemal zupełnie nieznaną na Litwie – historię współpracy polskiego i litewskiego podziemia zbrojnego oraz wsparcia, jakiego Polacy udzielali Litwinom w latach 1944-1953, zostaną też przezwyciężone, wciąż obecne na Litwie, negatywne stereotypy na temat polskiego podziemia zbrojnego.

W ramach projektu wydany zostanie, w językach polskim i litewskim, album komiksowy utrzymany w atrakcyjnej dla nastolatków formie graficznej – za którą odpowiedzialny będzie niezwykle zdolny ilustrator Tomasz Bereźnicki – zachęcający nie tylko do poznania historii, ale również języka polskiego. Działanie obejmie też przygotowanie materiałów dla nauczycieli i wychowawców oraz przeprowadzenie promocji z elementami szkolenia, które uświadomią im możliwości wykorzystania albumu podczas zajęć z młodzieżą. Autorami scenariuszu do komiksu oraz materiałów dydaktycznych są historyk, publicystka Ilona Lewandowska oraz historyk, pedagog dr Tomasz Bożerocki.

Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie, 2021

Projekto „Pogrindis jungia/ Podziemie łączy“ tikslas yra išsaugoti istoriją apie bendrą lenkų ir lietuvių pasipriešinimą sovietinei okupacijai. Projekto metu bus parengtas dvikalbis albumas, kuriame trumpų tekstų bei iliustracijų pagalba bus papasakota sudėtingų lenkų ir lietuvių santykių istorija Antrojo pasaulinio karo metu. Albume taip pat bus atskleistas pamirštas lenkų ir lietuvių bendradarbiavimas priešinantis sovietinei okupacijai.

Albumas bus parengtas komikso forma, kuri yra patraukli jaunajam skaitytojui ir tokiu būdu bus pasiekta tikslinė auditorija – Lenkijos ir Lietuvos moksleiviai. Patraukli vizualinė forma ne tik paskatins susipažinti su mažiau žinoma istorija, bet taip pat paskatins Lietuvos jaunimą pažinti lenkų kalbą, o Lenkijos jaunimą lietuvių kalbą. Realizuojant projektą taip pat bus parengtos metodinės priemonės skirtos Lenkijos ir Lietuvos mokytojams, kurios padės pritaikyti albumą pamokoms.

Projekto garbės globėjais yra Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras bei Lenkijos Tautinės atminties institutas/Instytut Pamięci Narodowej. Projekto partneris Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas.

About the author

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies zapisywane w Państwa przeglądarce, aby umożliwić funkcjonowanie sklepu i dostosować jego działanie do Państwa potrzeb.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi plików cookies na stronie polityki prywatności.
Zgadzam się